การขอ PR Permanent Residents ใบเบิกทางสู่พลเมืองออสเตรเลีย / MIGRATION AGENTS REGISTRATION NUMBER 9903651

การขอ PR Permanent Residents ใบเบิกทางสู่พลเมืองออสเตรเลีย / MIGRATION AGENTS REGISTRATION NUMBER 9903651

ออสเตรเลียไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศที่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้เข้าไปท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปอยู่อาศัยเป็นการถาวร ในฐานะ “ผู้พำนักถาวร”