เวลลิงตัน

เวลลิงตัน

เวลลิงตัน เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ และเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้สุดของโลก