4 เมืองใหญ่ในออสเตรเลียที่คนนิยมไปศึกษาต่อ

4 เมืองใหญ่ในออสเตรเลียที่คนนิยมไปศึกษาต่อ

ซิดนีย์เป็นเมืองแห่งสีสันถ้าจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพ ฯ แล้ว มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเช่น มีแหล่ง Shopping มากมาย ระบบคมนาคมที่ใช้ระบบรางเป็นหลัก