korea

การเตรียมตัวไปเรียนต่อที่เกาหลีใต้

1. ร่างกายและยารักษาโรค

เพื่อความแน่ใจว่าร่างกายมีความพร้อมสำหรับการเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน จึงแนะนำว่าควรทำการตรวจสุขภาพก่อน ผู้เดินทางอาจพกยาสามัญประจำบ้านไป สำหรับกรณีฉุกเฉิน (ควรเป็นยาที่มีฉลากชัดเจน และควรจดชื่อยาที่คุณแพ้ไปด้วย) และสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ให้แน่ชัดว่าตนสามารถเดินทางได้หรือไม่ และต้องพกยาประจำตัวอะไรไปบ้าง (กันไว้ดีกว่านะคะ)

2. เอกสารและหนังสือจำเป็น

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • วีซ่า (Visa) สำหรับใช้ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ กรณีอยู่นานเกิน 3 เดือน
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพร่างกาย
 • หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ใบตอบรับจากสถาบันที่ประเทศเกาหลีใต้
 • หนังสือภาษาเกาหลีเบื้องต้น (ไว้สำหรับฝึกฝนการพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน)
 • พจนานุกรม (Dictionary) ภาษาเกาหลี – ไทย, ไทย – เกาหลี, อังกฤษ – เกาหลี,เกาหลี – อังกฤษ พกมาตามความต้องการเลยค่ะ

3. บัตร ATM / บัตรเครดิต

สำหรับผู้ที่เดินทางไปเกาหลีใต้เป็นระยะเวลานาน จำเป็นต้องพกบัตร ATM เพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย ซึ่งเราจะกดเงินได้จากตู้ ATM ใด ให้ดูสัญลักษณ์ที่ตู้ ATM หากมีสัญลักษณ์เช่นเดียวกันกับในบัตร ATM ของเรา ก็หมายความว่าตู้ ATM นั้นสามารถกดเงินข้ามประเทศได้

4. ข้อมูลสำคัญที่ควรจดไว้

 • ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์ของสถานที่สำคัญๆ เช่น สถานทูตเกาหลีในไทย และ สถานทูตไทยในเกาหลีใต้, ที่พัก,
 • มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา, บริษัทสายการบิน เป็นต้น
 • เบอร์โทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินขณะอยู่ในเกาหลีใต้ เช่น แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย (Crime Hotline) กด 112, แจ้งเหตุไฟไหม้ (Emergency) กด 119

5. สิ่งของที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว

 • กล้องถ่ายรูป
 • เครื่องคิดเลขขนาดพกพา (สำหรับบางคนที่ต้องการเอาไว้ใช้ยามช็อปปิ้ง แล้วกลัวคิดเป็นเงินไทยไม่ทัน)

6. ความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลี

ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านภาษาเกาหลีมาก่อน แนะนำให้ลองฝึกเรียนอ่านเขียนตัวอักษรเกาหลี และคำพูดหรือประโยคบทสนทนาในชีวิตประจำวันไว้บ้าง ส่วนผู้ที่พอมีความรู้ทางด้านภาษาเกาหลีอยู่แล้ว ก็ให้เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเงินให้พร้อม หรืออาจจะทบทวนคำศัพท์และบทเรียนก่อนการเดินทาง อันนี้ก็จะดีมากค่ะ