เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย มีทุกระดับ

ภาษาระยะสั้น-ยาว Summer

ประถม มัธยม ป.ตรี โท เอก

Certificate, Diploma คอร์สระยะสั้นต่างๆ

ทุน

Sydney

เรียน SIEC Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English (Morning) 8.45-13.00
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       160       1,280 38,400 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       160       1,920  57,600 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       160       2,560      76,800 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       160       3,200      96,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       150       3,600    108,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       150       4,200    126,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       150       4,800    144,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       150       5,400    162,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       150       7,200    216,000 ทุกจันทร์

 

IELTS (Evening) 16.00-20.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       160       1,280      38,400 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       150       1,800      54,000 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       150       2,400      72,000 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       150       3,000      90,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       150       3,600    108,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       150       4,200    126,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       150       4,800    144,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       150       5,400    162,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       150       7,200    216,000 ทุกจันทร์

เรียนSSBT (Study and Work) !!HOT!! เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Semi Inte

nsive(20 hr/W) !!HOT!!

Weeks
(A$)
บาท*
เปิดเรียน
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
ทุกวัน
25
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200

เรียนต่อกับสถาบัน Kingsway Institute เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลียเรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English/EAP (Morning Class) 20 H/W 08.45 am -14.45 pm
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน 8       180       1,440      43,200 ทุกจันทร์
3 เดือน 12       180       2,160      64,800 ทุกจันทร์
4 เดือน 16       180       2,880      86,400 ทุกจันทร์
 5 เดือน 20       180       3,600    108,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน 24       160       3,840    115,200 ทุกจันทร์
7 เดือน 28       160       4,480    134,400 ทุกจันทร์
8 เดือน 32       160       5,120    153,600 ทุกจันทร์
 9 เดือน 36       160       5,760    172,800 ทุกจันทร์
1 ปี 48       160       7,680    230,400 ทุกจันทร์

 

General English (Evening Class) 20 H/W 04.00 – 08.15 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน 8       160       1,280      38,400 ทุกจันทร์
3 เดือน 12       160       1,920      57,600 ทุกจันทร์
4 เดือน 16       160       2,560      76,800 ทุกจันทร์
 5 เดือน 20       160       3,200      96,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน 24       130       3,120      93,600 ทุกจันทร์
7 เดือน 28       130       3,640    109,200 ทุกจันทร์
8 เดือน 32       130       4,160    124,800 ทุกจันทร์
 9 เดือน 36       130       4,680    140,400 ทุกจันทร์
1 ปี 48       130       6,240    187,200 ทุกจันทร์

 

เรียนSSBT (Study and Work) !!HOT!! เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Queensland College of English – GEOS Brisbane
Weeks
(A$)
บาท*
เปิดเรียน
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
ทุกวัน
25
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200

เรียนGlobal Village – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 25 Hr/W 9.00-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB

Starting

2 เดือน       8       255       2,040      61,200

2011 : 4,31 Jan;28 Feb;28 Mar;27 Apr;23 May;20 Jun;18 Jul;15 Aug;12 Sep;10 Oct;7 Nov;5 Dec

3 เดือน     12       255       3,060      91,800
4 เดือน     16       255       4,080    122,400
5 เดือน     20       255       5,100    153,000
6 เดือน     24       255       6,120    183,600
!!HOT!! 7 เดือน     28       255       7,140    214,200
8 เดือน     32       255       8,160    244,800
9 เดือน     36       255       9,180    275,400
1ปี     48       255      12,240    367,200

เรียนCanterbury Education Group เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Comprehensive English (24 hr/W)
Weeks
(A$)
บาท*
เปิดเรียน
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
ทุกวัน
25
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200

เรียนสถาบัน Ability Sydney รัฐ New South Wales เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE Standard Day (Mon-Thurs) 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       220       1,760      52,800 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       220       2,640      79,200 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       220       3,520    105,600 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       220       4,400    132,000 ทุกจันทร์
 6 เดือน     24       210       5,040    151,200 ทุกจันทร์
!!HOT!! 7 เดือน     28       210       5,880    176,400 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       210       6,720    201,600 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       220       7,920    237,600 ทุกจันทร์
1ปี     48       210      10,080    302,400 ทุกจันทร์

 

Intensive GE/IELTS (Mon-Fri) 23 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       240       2,128      63,840 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       240       3,024      90,720 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       240       4,032    120,960 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       240       5,040    151,200 ทุกจันทร์
6 เดือน     24       230       6,048    181,440 ทุกจันทร์
!!HOT!! 7 เดือน     28       230       6,804    204,120 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       230       7,776    233,280 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       230       8,748    262,440 ทุกจันทร์
1 ปี     48       220      11,232    336,960 ทุกจันทร์

เรียนSSBT (Study and Work) !!HOT!! เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Semi Intensive(20 hr/W) !!HOT!!
Weeks
(A$)
บาท*
เปิดเรียน
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
ทุกวัน
25
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200
12
$3,800 รวมตั๋วเครื่องบิน จำนวนจำกัด
205,200


เรียนCambridge College International (CCI) เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/IELTS (Morning) 20 Hr/w 8.45AM-2.30PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       180       1,440      43,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       180       2,160      64,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       180       2,880      86,400 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       180       3,600    108,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     22       164       3,600    108,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       180       5,040    151,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       180       5,760    172,800 ทุกจันทร์
 9 เดือน     36       180       6,480    194,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       180       8,640    259,200 ทุกจันทร์

 

GE (Evening) 20 Hr/w 4.00PM-8.30PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       155       1,240      37,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       155       1,860      55,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       155       2,480      74,400 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       155       3,100      93,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       155       3,720    111,600 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       155       4,340    130,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       155       4,960    148,800 ทุกจันทร์
 9 เดือน     36       155       5,580    167,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       155       7,440    223,200 ทุกจันทร์

เรียนByron Bay English Language School เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English (Full time) 22.5H/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       230       1,840      55,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       230       2,760      82,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       230       3,680    110,400 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       230       4,600    138,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       230       5,520    165,600 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       230       6,440    193,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       230       7,360    220,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       230       8,280    248,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       230      11,040    331,200 ทุกจันทร์

เรียนNorth Sydney English College (NSEC) เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/IELTS Morning 20H/w 8.45-14.30
ระยะเวลา week AU$pw  total AU$  total THB Starting
2 เดือน       9       160       1,440      43,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       180       2,160      64,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       180       2,880      86,400 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       180       3,600    108,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       180       4,320    129,600 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       180       5,040    151,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       180       5,760    172,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       180       6,480    194,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       180       8,640    259,200 ทุกจันทร์

 

GE / IELTS Evening 20H/w 16.00-20.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       9       151       1,360      40,800 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       170       2,040      61,200 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       170       2,720      81,600 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       170       3,400    102,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       170       4,080    122,400 ทุกจันทร์
 7 เดือน     28       170       4,760    142,800 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       170       5,440    163,200 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       170       6,120    183,600 ทุกจันทร์
1 ปี     48       170       8,160    244,800 ทุกจันทร์

 

EAP 20H/w 8.45-14.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB

Intake

2 เดือน       8       185       1,480      44,400

TBA

3 เดือน     12       185       2,220      66,600
4 เดือน     16       185       2,960      88,800
5 เดือน     20       185       3,700    111,000
!!HOT!! 6 เดือน     24       185       4,440    133,200
7 เดือน     28       185       5,180    155,400
8 เดือน     32       185       5,920    177,600
9 เดือน     36       185       6,660    199,800
1 ปี     48       185       8,880    266,400

เรียนKAPLAN International Colleges เมือง Sydney Manly เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Intensive/English for Business/IBE 35L/w 8.30-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       270       2,160      64,800 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       270       3,240      97,200 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       270       4,320    129,600 ทุกจันทร์
!!HOT!! 5 เดือน     20       260       5,200    156,000 ทุกจันทร์
6 เดือน     24       260       6,240    187,200 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       260       7,280    218,400 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       260       8,320    249,600 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       260       9,360    280,800 ทุกจันทร์
1 ปี     48       260      12,480    374,400 ทุกจันทร์

 

Intensive Academic 35L/w 8.30-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
(AS) 5 เดือน 20       355       7,090    212,700 Jan 4;Mar 21;Apr 11;Jun 20;Sep 26;Oct 17
(AS) 6 เดือน 24       354       8,500    255,000
(AY) 8 เดือน 32       334      10,700    321,000 Jan 4;Apr 11;Jun 20;Sep 26

 

EAP
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     10       290       2,900      87,000 Jan 4;Apr 18;Jun 27;Oct 10
5 เดือน     20       280       5,600    168,000
8 เดือน     30       270       8,100    243,000

เรียนKAPLAN International Colleges Sydney City เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Intensive/English for Business/IBE 35L/w 8.30-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       270       2,160      64,800 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       270       3,240      97,200 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       270       4,320    129,600 ทุกจันทร์
!!HOT!! 5 เดือน     20       260       5,200    156,000 ทุกจันทร์
6 เดือน     24       260       6,240    187,200 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       260       7,280    218,400 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       260       8,320    249,600 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       260       9,360    280,800 ทุกจันทร์
1 ปี     48       260      12,480    374,400 ทุกจันทร์

 

Intensive Academic 35L/w 8.30-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
(AS) 5 เดือน 20       355       7,090    212,700 Jan 4;Mar 21;Apr 11;Jun 20;Sep 26;Oct 17
(AS) 6 เดือน 24       354       8,500    255,000
(AY) 8 เดือน 32       334      10,700    321,000 Jan 4;Apr 11;Jun 20;Sep 26

 

EAP
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     10       290       2,900      87,000 Jan 4;Apr 18;Jun 27;Oct 10
5 เดือน     20       280       5,600    168,000
8 เดือน     30       270       8,100    243,000

เรียนAustralian Pacific college (APC) – Manly เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE (Morning) 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     12       230 2760      82,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       230 3680    110,400 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       230 4600    138,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       230 5520    165,600 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       230 6440    193,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       230 7360    220,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       230 8280    248,400 ทุกจันทร์
10 เดือน     40       230 9200    276,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       230 11040    331,200 ทุกจันทร์

เรียนSEA SYDNEY ENGLISH ACADEMY – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE , IELTS 25 Hr/w 8.45 am – 1.10 pm
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       230       1,840      55,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       230       2,760      82,800 ทุกจันทร์
!!HOT!! 4 เดือน     16       201       3,220      96,600 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       192       4,600    138,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       230       6,440    193,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       230       7,360    220,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       230       8,280    248,400 ทุกจันทร์
10 เดือน     40       230       9,200    276,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       230      11,040    331,200 ทุกจันทร์

เรียนAustralian Pacific college (APC) – Sydney City เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE , IELTS , Business (Morning & Evening) 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     12       230 2760      82,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       230 3680    110,400 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       230 4600    138,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       230 5520    165,600 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       230 6440    193,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       230 7360    220,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       230 8280    248,400 ทุกจันทร์
10 เดือน     40       230 9200    276,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       230 11040    331,200 ทุกจันทร์

 

EAP  (Morning) 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     12 240       2,880      86,400

2011:  Jan 3,31; Feb 28; Mar 28; Apr 25; May 23; Jun 20; Jul 18; Aug 15; Sep 12; Oct 10; Nov 7; Dec 5

4 เดือน     16 240       3,840    115,200
5 เดือน     20 240       4,800    144,000
!!HOT!! 6 เดือน     24 240       5,760    172,800
7 เดือน     28 240       6,720    201,600
8 เดือน     32 240       7,680    230,400
9 เดือน     36 240       8,640    259,200
10 เดือน     40 240       9,600    288,000
1 ปี     48 240      11,520    345,600
*** Entry Requirements: IELTS 4.5 for EAP ***

 

GE+VET 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       230       1,840      55,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       230       2,760      82,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       200       3,200      96,000 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       200       4,000    120,000 ทุกจันทร์
!!HO!! 6 เดือน     24       180       4,320    129,600 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       180       5,040    151,200 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       180       5,760    172,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       180       6,480    194,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       180       8,640    259,200 ทุกจันทร์
สมัครจองสิทธิ์ก่อน Jun 30, 2011

เรียนGlobal Village – Byron Bay เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 25 Hr/W 9.00-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       250       2,000      60,000 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       250       3,000      90,000 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       250       4,000    120,000 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       250       5,000    150,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       250       6,000    180,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       250       7,000    210,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       250       8,000    240,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       250       9,000    270,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       250      12,000    360,000 ทุกจันทร์
โปรโมชั่นนี้ถึง Dec 31, 2011

เรียนAccess Language Centre เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Internsive ( +5 hours self study) 20 Hr/W 8.30 AM-12.50 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       210       1,680      50,400 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       210       2,520      75,600 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       210       3,360    100,800 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       210       4,200    126,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       210       5,040    151,200 ทุกจันทร์
 7 เดือน     28       210       5,880    176,400 ทุกจันทร์
 8 เดือน     32       210       6,720    201,600 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       210       7,560    226,800 ทุกจันทร์
1 ปี     48       210      10,080    302,400 ทุกจันทร์
สมัครจองสิทธิ์ก่อน Jun 30, 2011
Super Intensive ( +5 hours self study) 25 Hr/W 8.30 AM-2.30 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       220       1,760      52,800 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       220       2,640      79,200 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       220       3,520    105,600 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       220       4,400    132,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       220       5,280    158,400 ทุกจันทร์
 7 เดือน     28       220       6,160    184,800 ทุกจันทร์
 8 เดือน     32       220       7,040    211,200 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       220       7,920    237,600 ทุกจันทร์
1 ปี     48       220      10,560    316,800 ทุกจันทร์

เรียนต่อ ศึกษาต่อ เรียนEmbassyCES Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Semi Intensive(24L) 20 Hr/w 9.00-14.20
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       259       2,072      62,160 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       249       2,988      89,640 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       249       3,984    119,520 ทุกจันทร์
!!HOT!! 5 เดือน     20       242       4,840    145,200 ทุกจันทร์
6 เดือน     24       242       5,808    174,240 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       242       6,776    203,280 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       239       7,648    229,440 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       239       8,604    258,120 ทุกจันทร์
1 ปี     48       232      11,136    334,080 ทุกจันทร์

 

Intensive(28L) 23.3 Hr/w 9.00-15.20
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       278       2,224      66,720 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       268       3,216      96,480 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       268       4,288    128,640 ทุกจันทร์
!!HOT!! 5 เดือน     20       262       5,240    157,200 ทุกจันทร์
6 เดือน     24       262       6,288    188,640 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       262       7,336    220,080 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       255       8,160    244,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       255       9,180    275,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       249      11,952    358,560 ทุกจันทร์

เรียนLLOYDS International College เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE & IELTS Morning 20Hr/w 8.45-14.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       180       1,440      43,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       180       2,160      64,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       180       2,880      86,400 ทุกจันทร์
!!HOT!! 5 เดือน     20       170       3,400    102,000 ทุกจันทร์
6 เดือน     24       170       4,080    122,400 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       170       4,760    142,800 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       170       5,440    163,200 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       170       6,120    183,600 ทุกจันทร์
1 ปี     48       170       8,160    244,800 ทุกจันทร์
GE& IELTS Evening 20Hr/w 16.00-20.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน 8       160       1,280      38,400 ทุกจันทร์
3 เดือน 12       160       1,920      57,600 ทุกจันทร์
4 เดือน 16       160       2,560      76,800 ทุกจันทร์
5 เดือน 20       160       3,200      96,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน 24       160       3,840    115,200 ทุกจันทร์
7 เดือน 28       160       4,480    134,400 ทุกจันทร์
8 เดือน 32       160       5,120    153,600 ทุกจันทร์
9 เดือน 36       160       5,760    172,800 ทุกจันทร์
1 ปี 48       160       7,680    230,400 ทุกจันทร์
โปรโมชั่นนี้ถึง Feb 28, 2011

เรียนMercury College เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/IELTS (Morning) 20Hr/w 8.45AM-2.30PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       160       1,280      38,400 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       160       1,920      57,600 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       160       2,560      76,800 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       160       3,200      96,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       160       3,840    115,200 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       160       4,480    134,400 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       160       5,120    153,600 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       160       5,760    172,800 ทุกจันทร์
1 ปี     48       160       7,680    230,400 ทุกจันทร์
GE (Evening) 20Hr/w 4.00PM-8.30PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       150       1,200      36,000 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       150       1,800      54,000 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       150       2,400      72,000 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       150       3,000      90,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       150       3,600    108,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       150       4,200    126,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       150       4,800    144,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       150       5,400    162,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       150       7,200    216,000 ทุกจันทร์

เรียนGreenwich College – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/IELTS (Day) 25 Hr/w 9.00 AM-3.00 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       230       1,840      55,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       230       2,760      82,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       210       3,360    100,800 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       210       4,200    126,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       210       5,040    151,200 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       200       5,600    168,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       200       6,400    192,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       200       7,200    216,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       200       9,600    288,000 ทุกจันทร์
GE/IELTS (Evening) 25 Hr/w 4.00-8.30 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       200       1,600      48,000 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       200       2,400      72,000 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       200       3,200      96,000 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       200       4,000    120,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       200       4,800    144,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       200       5,600    168,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       200       6,400    192,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       200       7,200    216,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       200       9,600    288,000 ทุกจันทร์
สมัครจองสิทธิ์ก่อน Mar 31, 2011

เรียนNavitas English – Sydney เมือง Sydney !!!!Best Quality!!!! เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Power  English (GE) Morning 25 Hr/w 8.20-14.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       304       2,432      72,960 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       304       3,648    109,440 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       296       4,736    142,080 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       296       5,920    177,600 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       296       7,104    213,120 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       288       8,064    241,920 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       288       9,216    276,480 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       288      10,368    311,040 ทุกจันทร์
1 ปี     48       279      13,392    401,760 ทุกจันทร์

 

Power  English (GE) Evening 20 Hr/w 4.30-9.00 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       255       2,040      61,200 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       255       3,060      91,800 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       248       3,968    119,040 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       248       4,960    148,800 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       248       5,952    178,560 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       241       6,748    202,440 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       241       7,712    231,360 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       241       8,676    260,280 ทุกจันทร์
1 ปี     48       235      11,280    338,400 ทุกจันทร์

เรียนStrathfield College Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 20H/w 9.00-13.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       180       1,440      43,200  ทุกจันทร์
3 เดือน     12       170       2,040      61,200  ทุกจันทร์
4 เดือน     16       160       2,560      76,800  ทุกจันทร์
5 เดือน     20       160       3,200      96,000  ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       160       3,840    115,200  ทุกจันทร์ 
7 เดือน     28       160       4,480    134,400  ทุกจันทร์
8 เดือน     32       160       5,120    153,600  ทุกจันทร์
9 เดือน     36       160       5,760    172,800  ทุกจันทร์
1 ปี     48       160       7,680    230,400  ทุกจันทร์

 

IELTS Preparation 20H/w 9.00-13.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       175       1,400      42,000 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       167       2,000      60,000 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       175       2,800      84,000 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       180       3,600    108,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       183       4,400    132,000 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       186       5,200    156,000 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       188       6,000    180,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       189       6,800    204,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       192       9,200    276,000 ทุกจันทร์

เรียนต่อ ศึกษาต่อ กับ เรียนABC College เมือง Sydney เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English (Morning & Evening)
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       200       1,600      48,000 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       200       2,400      72,000 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       190       3,040      91,200 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       190       3,800    114,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       180       4,320    129,600 ทุกจันทร์
 7 เดือน     28       180       5,040    151,200 ทุกจันทร์
 8 เดือน     32       180       5,760    172,800 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       180       6,480    194,400 ทุกจันทร์
1 ปี     48       180       8,640    259,200 ทุกจันทร์

 

IELTS (Morning & Evening)
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       220       1,760      52,800 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       220       2,640      79,200 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       210       3,360    100,800 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       210       4,200    126,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       200       4,800    144,000 ทุกจันทร์
 7 เดือน     28       200       5,600    168,000 ทุกจันทร์
 8 เดือน     32       200       6,400    192,000 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       200       7,200    216,000 ทุกจันทร์
1 ปี     48       200       9,600    288,000 ทุกจันทร์

 

EAP 9.00 am -3.00 pm
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     12       250       3,000      90,000 ทุกจันทร์

เรียนต่อ กับสถาบัน เรียนStep One College เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English / IELTS 20 Hr/W

ระยะเวลา

week

AU$pw

total AU$

total THB

Starting

2 เดือน

8

      180

      1,440

     43,200

ทุกจันทร์

3 เดือน

12

      180

      2,160

     64,800

ทุกจันทร์

4 เดือน

16

      180

      2,880

     86,400

ทุกจันทร์

 5 เดือน

20

      180

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

24

      180

      4,320

   129,600

ทุกจันทร์

7 เดือน

28

      180

      5,040

   151,200

ทุกจันทร์

8 เดือน

32

      180

      5,760

   172,800

ทุกจันทร์

 9 เดือน

36

      180

      6,480

   194,400

ทุกจันทร์

1 ปี

48

      180

      8,640

   259,200

ทุกจันทร์

เรียนILSC เมือง Sydney เรียนต่อออสเตเลีย ศึกษาต่อออสเตเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ELICOS Programs 21 Hr/W
ระยะเวลา week US$pw total US$ THB Starting
2 เดือน       8       245       1,960      58,800

2011 : 4,31 Jan;28 Feb;28 Mar;27 Apr;23 May;20 Jun;18 Jul;15 Aug;12 Sep;10 Oct;7 Nov;5 Dec

3 เดือน     12       235       2,820      84,600
4 เดือน     16       235       3,760    112,800
5 เดือน     20       225       4,500    135,000
 6 เดือน     24       225       5,400    162,000
 7 เดือน     28       225       6,300    189,000
!!HOT!! 8 เดือน     32       220       7,040    211,200
9 เดือน     36       220       7,920    237,600
1 ปี     48       220      10,560    316,800

เรียนMacquarie Education Group Australia (MEGA) เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 25 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน       8       219       1,752      52,560 ทุกจันทร์
3 เดือน     12       219       2,628      78,840 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       219       3,504    105,120 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       219       4,380    131,400 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       219       5,256    157,680 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       219       6,132    183,960 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       219       7,008    210,240 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       219       7,884    236,520 ทุกจันทร์
1 ปี     48       219      10,512    315,360 ทุกจันทร์
           
EAP & IELTS 25 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน     12       219       2,628      78,840 ทุกจันทร์
4 เดือน     16       219       3,504    105,120 ทุกจันทร์
5 เดือน     20       219       4,380    131,400 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน     24       219       5,256    157,680 ทุกจันทร์
7 เดือน     28       219       6,132    183,960 ทุกจันทร์
8 เดือน     32       219       7,008    210,240 ทุกจันทร์
9 เดือน     36       219       7,884    236,520 ทุกจันทร์
โปรโมชั่นนี้ถึง 31 Jan 2011

เรียนต่อ ศึกต่อ กับ เรียนCarrick – Sydney เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/EVE 20Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
2 เดือน 8 250       2,000      60,000 ทุกจันทร์
3 เดือน 12 230       2,760      82,800 ทุกจันทร์
4 เดือน 16 210       3,360    100,800 ทุกจันทร์
5 เดือน 20 210       4,200    126,000 ทุกจันทร์
!!HOT!! 6 เดือน 24 190       4,560    136,800 ทุกจันทร์
7 เดือน 28 190       5,320    159,600 ทุกจันทร์
8 เดือน 32 190       6,080    182,400 ทุกจันทร์
 9 เดือน 36 190       6,840    205,200 ทุกจันทร์
1 ปี 48 190       9,120    273,600 ทุกจันทร์
จองสิทธิ์ก่อน Dec 31, 2010
IELTS
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน 12 200       2,400      72,000 ทุกจันทร์
EAP
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน 12 224       2,688      80,640 ทุกจันทร์
English for Nursing
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting
3 เดือน 12 247       2,964      88,920 ทุกจันทร์

เรียนHolmes Institute Sydney !!!BEST QUALITY!!! เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 25H/w 9.00-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

      250

      2,000

     60,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

      250

      3,000

     90,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

      250

      4,000

   120,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

      250

      5,000

   150,000

ทุกจันทร์

 6 เดือน

    24

      250

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

!!HOT!!7 เดือน

    28

      214

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

      250

      8,000

   240,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

      250

      9,000

   270,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

      250

     12,000

   360,000

ทุกจันทร์

เรียนInternational House (IH) เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English/EAP (Morning) 25Hr/w 9.00AM – 14.15PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  240

      1,920

     57,600

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  200

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  240

      3,840

   115,200

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  240

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  200

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  240

      6,720

   201,600

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  240

      7,680

   230,400

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  200

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  200

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

จองสิทธิ์ก่อน Dec 31, 2010
General English (Evening)
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  200

      1,600

     48,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  200

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  200

      3,200

     96,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  200

      4,000

   120,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  200

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  200

      5,600

   168,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  200

      6,400

   192,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  200

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  200

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

เรียนAustralian Ideal College (AIC) เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  185

      1,480

     44,400

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  175

      2,100

     63,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  175

      2,800

     84,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  175

      3,500

   105,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  175

      4,200

   126,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  175

      4,900

   147,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  175

      5,600

   168,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  175

      6,300

   189,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  175

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

จองสิทธิ์และชำระค่าเรียนก่อน Dec 31, 2010
EAP 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  185

      1,480

     44,400

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  175

      2,100

     63,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  175

      2,800

     84,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  175

      3,500

   105,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  175

      4,200

   126,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  175

      4,900

   147,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  175

      5,600

   168,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  175

      6,300

   189,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  175

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

เรียนApple Study Group SSBT- Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English – Morning 20 Hr/w 8.30-12.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  185

      1,480

     44,400

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  185

      2,220

     66,600

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  185

      2,960

     88,800

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  185

      3,700

   111,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  185

      4,440

   133,200

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  185

      5,180

   155,400

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  185

      5,920

   177,600

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  185

      6,660

   199,800

ทุกจันทร์

1ปี

    48

  185

      8,880

   266,400

ทุกจันทร์

           
General English – Evening 20 Hr/w 13.00-17.00
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  170

      1,360

     40,800

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  170

      2,040

     61,200

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  170

      2,720

     81,600

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  170

      3,400

   102,000

ทุกจันทร์

!!!HOT!!! 6 เดือน

    24

  170

      4,080

   122,400

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  170

      4,760

   142,800

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  170

      5,440

   163,200

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  170

      6,120

   183,600

ทุกจันทร์

1ปี

    48

  170

      8,160

   244,800

ทุกจันทร์

เรียนSydney College of English เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Intensive English 20 Hr/W 8.30-14.45

ระยะเวลา

week

AU$pw

total AU$

total THB

Starting

2 เดือน

8

 330

      2,640

     79,200

ทุกจันทร์

3 เดือน

12

 320

      3,840

   115,200

ทุกจันทร์

4 เดือน

16

 320

      5,120

   153,600

ทุกจันทร์

5 เดือน

20

 320

      6,400

   192,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

24

 310

      7,440

   223,200

ทุกจันทร์

7 เดือน

28

 310

      8,680

   260,400

ทุกจันทร์

8 เดือน

32

 310

      9,920

   297,600

ทุกจันทร์

 9 เดือน

36

 310

     11,160

   334,800

ทุกจันทร์

1 ปี

48

 310

     14,880

   446,400

ทุกจันทร์

Super Intensive English 27.5 H/W 8.30-15.45

ระยะเวลา

week

CD$pw

total CD$

total THB

Starting

2 เดือน

8

 350

      2,800

     84,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

12

 340

      4,080

   122,400

ทุกจันทร์

4 เดือน

16

 340

      5,440

   163,200

ทุกจันทร์

5 เดือน

20

 340

      6,800

   204,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

24

 330

      7,920

   237,600

ทุกจันทร์

7 เดือน

28

 330

      9,240

   277,200

ทุกจันทร์

8 เดือน

32

 330

     10,560

   316,800

ทุกจันทร์

 9 เดือน

36

 330

     11,880

   356,400

ทุกจันทร์

1 ปี

48

 330

     15,840

   475,200

ทุกจันทร์

เรียนต่อ ศึกษาต่อ ที่สถาบัน เรียนMilton College เมือง Sydney เรียนต่อ ศึกษาต่อที่ประเทศ Australia เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 20 Hr/W
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

8

      220

      1,760

     52,800

ทุกจันทร์

3 เดือน

12

      183

      2,200

     66,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

16

      220

      3,520

   105,600

ทุกจันทร์

 5 เดือน

20

      220

      4,400

   132,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

24

      183

      4,400

   132,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

28

      220

      6,160

   184,800

ทุกจันทร์

8 เดือน

32

      220

      7,040

   211,200

ทุกจันทร์

 9 เดือน

36

      183

      6,600

   198,000

ทุกจันทร์

1 ปี

48

      183

      8,800

   264,000

ทุกจันทร์

 

EAP  (full time)
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

3 เดือน

12

      183

      2,200

     66,000

15 Nov, 2010 – 4 Feb, 2011

เรียนต่อ ศึกษาต่อ เรียนSEA English Academy เมือง Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/EAP I,II,III/Business English/IELTS 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  200

      1,600

     48,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  200

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  200

      3,200

     96,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  200

      4,000

   120,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  200

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  200

      5,600

   168,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  200

      6,400

   192,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  200

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  200

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

เรียนต่อ ศึกษาต่อ เรียนUniworld College – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 20 Hr/W 8.30 AM – 1.10 PM

ระยะเวลา

week

AU$pw

total AU$

total THB

Starting

2 เดือน

8

 300

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

12

 300

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

16

 300

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 5 เดือน

20

 300

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

6 เดือน

24

 300

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

28

 300

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

32

 300

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

 9 เดือน

36

 300

     10,800

   324,000

ทุกจันทร์

1 ปี

48

 300

     14,400

   432,000

ทุกจันทร์

General English 20 Hr/W 16.00PM – 20.30PM

ระยะเวลา

week

AU$pw

total AU$

total THB

Starting

2 เดือน

8

 300

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

12

 300

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

16

 300

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 5 เดือน

20

 300

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

6 เดือน

24

 300

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

28

 300

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

32

 300

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

 9 เดือน

36

 300

     10,800

   324,000

ทุกจันทร์

1 ปี

48

 300

     14,400

   432,000

ทุกจันทร์

เรียนACU Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

GE/EAP/IELTS 20H/w 9.00-14.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ Total THB Starting

2 เดือน

      8

  280

      2,240

     67,200

ทุกเดือน

3 เดือน

    12

  233

      2,800

     84,000

ทุกเดือน

4 เดือน

    16

  280

      4,480

   134,400

ทุกเดือน

5 เดือน

    20

  280

      5,600

   168,000

ทุกเดือน

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  233

      5,600

   168,000

ทุกเดือน

7 เดือน

    28

  280

      7,840

   235,200

ทุกเดือน

8 เดือน

    32

  280

      8,960

   268,800

ทุกเดือน

 9 เดือน

    36

  233

      8,400

   252,000

ทุกเดือน

1 ปี

    48

  233

     11,200

   336,000

ทุกเดือน

เรียนEUROCENTRES Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

Intensive 25L 20 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  250

      2,000

     60,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  250

      3,000

     90,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  250

      4,000

   120,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  250

      5,000

   150,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  250

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  250

      7,000

   210,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  250

      8,000

   240,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  250

      9,000

   270,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  250

     12,000

   360,000

ทุกจันทร์

Super Intensive 30L 25 Hr/w
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  290

      2,320

     69,600

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  290

      3,480

   104,400

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  290

      4,640

   139,200

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  290

      5,800

   174,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  290

      6,960

   208,800

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  290

      8,120

   243,600

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  290

      9,280

   278,400

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  290

     10,440

   313,200

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  290

     13,920

   417,600

ทุกจันทร์

เรียนต่อ ศึกษาต่อ กับ เรียนEnglish Language Company (ELC) เมือง Sydney เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 25 Hr/w 9.00-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  300

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  300

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  300

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  300

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  250

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  250

      7,000

   210,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  250

      8,000

   240,000

ทุกจันทร์

 9 เดือน

    36

  250

      9,000

   270,000

ทุกจันทร์

1ปี

    48

  250

     12,000

   360,000

ทุกจันทร์

EAP 25H/w 9.00-15.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  300

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  300

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  300

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  300

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  250

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  250

      7,000

   210,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  250

      8,000

   240,000

ทุกจันทร์

 9 เดือน

    36

  250

      9,000

   270,000

ทุกจันทร์

1ปี

    48

  250

     12,000

   360,000

ทุกจันทร์

เรียนSELC Sydney English Language Centre เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General/IELTS/EAP/English for Business 20Hr/w 9.00-14.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  300

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  300

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  300

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  300

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  300

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  300

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  300

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  300

     10,800

   324,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  300

     14,400

   432,000

ทุกจันทร์

เรียนUniversity of Wollongong เมือง Wollongong รัฐ NSW ศึกษาต่อ เรียนต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

English Course 20H/w 9.00-14.45
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      5

  385

      1,925

     57,750

4 Jan;8 Feb;15 Mar;19 Apr;24 May;28 Jun;2 Aug;6 Sep;27 Sep;8 Nov

3 เดือน

    10

  385

      3,850

   115,500

4 เดือน

    15

  300

      4,500

   135,000

5 เดือน

    20

  300

      6,000

   180,000

!!HOT!! 6 เดือน

    25

  300

      7,500

   225,000

7 เดือน

    30

  300

      9,000

   270,000

8 เดือน

    35

  300

     10,500

   315,000

9 เดือน

    40

  300

     12,000

   360,000

1 ปี

    45

  300

     13,500

   405,000

เรียนต่อ ศึกษา เรียนEF – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

AYA Intensive (32L) 21.33 Hr/w
ระยะเวลา week US$pw total US$ total THB Starting

6 เดือน

    24

  421

     10,100

   353,500

Jan 7;Apr 15;Jun 10;Sep 23

9 เดือน

    36

  367

     13,225

   462,875

เรียนAICL Sydney ประเทศ Australia เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English & EAP 24Hr/W 9 AM – 3 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ THB Starting

2 เดือน

      8

  290

      2,320

     69,600

ทุกเดือน

3 เดือน

    12

  290

      3,480

   104,400

ทุกเดือน

4 เดือน

    16

  290

      4,640

   139,200

ทุกเดือน

5 เดือน

    20

  290

      5,800

   174,000

ทุกเดือน

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  290

      6,960

   208,800

ทุกเดือน

7 เดือน

    28

  290

      8,120

   243,600

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  290

      9,280

   278,400

ทุกจันทร์

 9 เดือน

    36

  290

     10,440

   313,200

ทุกเดือน

1 ปี

    48

  290

     13,920

   417,600

ทุกเดือน

 

IETLS 24Hr/W 9 AM – 3 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  310

      2,480

     74,400

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  310

      3,720

   111,600

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  310

      4,960

   148,800

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  310

      6,200

   186,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  310

      7,440

   223,200

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  310

      8,680

   260,400

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  310

      9,920

   297,600

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  310

     11,160

   334,800

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  310

     14,880

   446,400

ทุกจันทร์

เรียนCanterbury Language Academy – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General English 20 Hr/w 9.00-15.00
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  300

      2,400

     72,000

ทุกจันทร์

3 เดือน

    12

  300

      3,600

   108,000

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  300

      4,800

   144,000

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  300

      6,000

   180,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  300

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  300

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  300

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

 9 เดือน

    36

  300

     10,800

   324,000

ทุกจันทร์

1 ปี

    48

  280

     13,440

   403,200

ทุกจันทร์

EAP/IELTS 20 Hr/w 9.00-15.00
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

3 เดือน

    10

  300

      3,480

   104,400

ทุกจันทร์

4 เดือน

    16

  300

      4,640

   139,200

ทุกจันทร์

5 เดือน

    20

  300

      5,800

   174,000

ทุกจันทร์

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  300

      7,200

   216,000

ทุกจันทร์

7 เดือน

    28

  300

      8,400

   252,000

ทุกจันทร์

8 เดือน

    32

  300

      9,600

   288,000

ทุกจันทร์

9 เดือน

    36

  300

     10,800

   324,000

ทุกจันทร์

10 เดือน

    40

  300

     11,200

   336,000

ทุกจันทร์

เรียนTAFE NSW – Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  250

      2,000

     60,000

4 Jan – 5 Feb;8 Feb – 12 Mar;15 Mar – 16 Apr;19 Apr – 21 May;24 May – 25 Jun;28 Jun – 30 Jul;2 Aug – 3 Sep;6 Sep – 8 Oct;11 Oct – 12 Nov;15 Nov – 17 Dec

3 เดือน

    12

  250

      3,000

     90,000

4 เดือน

    16

  250

      4,000

   120,000

5 เดือน

    20

  250

      5,000

   150,000

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  250

      6,000

   180,000

7 เดือน

    28

  250

      7,000

   210,000

8 เดือน

    32

  250

      8,000

   240,000

9 เดือน

    36

  250

      9,000

   270,000

1 ปี

    48

  250

     12,000

   360,000

เรียนต่อ ศึกษาต่อ เรียนACL – Sydney เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

EAP 25 Hr/W 8.20-14.30
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

3 เดือน

    10

  296

      2,960

     88,800

18 Jan;22 Feb;29 Mar;3 May;7 Jun;12 Jul;16 Aug;20 Sep;25 Oct;29 Nov;10 Jan 2011

5 เดือน

    20

  296

      5,920

   177,600

!!HOT!! 8 เดือน

    30

  296

      8,880

   266,400

10 เดือน

    40

  296

     11,840

   355,200

 

เรียนต่อ ศึกษาต่อ กับ เรียนBilly Blue College of English – Sydney เรียนต่อ ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย เรียนและทำงานซิดนีย์ ออสเตรเลีย

General Intensive English / EAP 21 H/W 8.30 AM – 3.30 PM
ระยะเวลา week AU$pw total AU$ total THB Starting

2 เดือน

      8

  350

      2,800

     84,000

4 Jan;1 Feb;1 Mar;29 Mar;26 Apr;24 May;21 Jun;19 Jul;16 Aug;13 Sep;11 Oct;8 Nov;7 Dec

3 เดือน

    12

  350

      4,200

   126,000

4 เดือน

    16

  350

      5,600

   168,000

5 เดือน

    20

  330

      6,600

   198,000

!!HOT!! 6 เดือน

    24

  330

      7,920

   237,600

7 เดือน

    28

  330

      9,240

   277,200

8 เดือน

    32

  330

     10,560

   316,800

9 เดือน

    36

  330

     11,880

   356,400

1 ปี

    48

  310

     14,880

   446,400