โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยมมัธยม โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอเมริกา

สนใจโทร 0841118907

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ประเทศอเมริกาที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กร นักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วิชาการ วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอเมริกาอย่างใกล้ชิด น้องๆจะได้เรียนรู้จากจากเจ้าของภาษา และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักที่ประเทศอเมริกาอีกด้วย

ทางเราจะเปิดการจัดสอบ ปีละ 10 ครั้ง สามารถสอบถามได้ที่ 0841118907

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีมั่นใจในคุณภาพ

Leave a Reply