วีดีโอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีฮวา(EWHA)ที่ประเทศเกาหลี

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี

 

Leave a Reply