smw140515103738

 

เรียนที่ประเทศเกาหลี พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม จบป.ตรีเร็วกว่าเรียนในไทย 2-3ปี

 

ค่าเทอม

ปีแรกที่เกาหลี  680,000 บาท

ปีที่ 2เรียนที่ประเทศอังกฤษ  450,000-650,000 บาท

 

 

เรียนภาษา กิจกรรมเต้น K-POP เรียนรู้วัฒนธรรม

 

สนใจติดต่อ Line ID:  0864167060

info@studyplus.co.th

 

 

เราได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งรับรองถึงคุณภาพอันดีของเรา

 

www.StudyPlus.co.th

 

 

Leave a Reply