หลานหมิว ลลิตา ปัญโญภาส  เด็กนักเรียนของเรา

CROPPED-phto009

เคล็ดลับการตอบคำถามการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา   ตอบคำถามในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา น้องๆสามารถดูตัวอย่างได้ที่

ตอบคำถามในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 

ตัวอย่างการพูดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาของหลานหมิว ลลิตา ปัญโญภาส  เด็กนักเรียนของเรา

 

ตัวอย่างการพูดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาของหลานหมิว ลลิตาโดย StudyPlus

 

น้องๆสามารถดูตัวอย่างได้ที่

 

ทางเราจะจัดอบรมอยู่เรื่อยๆและติวน้องๆทุกคนก่อนสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

Leave a Reply