การอบรมก่อนการเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา (Pre-Departure United States of America) กับพี่ยุ้ย StudyPlus 

เตรียมตัวก่อนการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมร­ิกาต้องทำอย่างไร

  • Incomimg Passenger Card
  • Immigration
  • Boarding 

เหมาะกับคนที่ไปเรียนอเมริกาเป็นครั้งเเรก

นักเรียนสามารถเปิดเอกสารคู่มือที่แจกให้ค­วบคู่ไปกับการรับชมวิดีโอ

 

Leave a Reply