ตัวอย่างการพูดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาของหลา­นหมิว ลลิตาโดย StudyPlus

การตอบคำถาม1.5-2นาทีเป็นภาษาอังกฤษ

Leave a Reply