StudyPlusเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอีฮวา(EWHA)ที่ประเทศเกาหลี เดือนกันยาที่ผ่านมา

StudyPlusเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอีฮวา(EWHA)ที่ประเทศเกาหลี เดือนกันยาที่ผ่านมา   Part1                                  http://www.youtube.com/watch?v=kJ9AmfRrxko Part2                                  http://www.youtube.com/watch?v=3_YbZKVThxo                

StudyPlus ออกรายการ OTOP ขายดี SME ขายรวย ตอนที่ 2

รายการOTOPขายดีSMEขายรวยออกอากาศจันทร์-เ­สาร์ช่องสยามธุรกิจแชลแนล / รายการOTOPขายดีSMEขายรวย ดำเนินรายการแบบ 2 ภาษาเป็นรายการวาไีรตี้ทอล์ึึคโชว์เพื่อส่­งเสริมทั้งการประชาสัมพันธ์และการขายให้กั­บ SMEทุกขนาดOTOPทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภท โดยออกอากาศระบบ 2 ภาษาผ่านพิธีกร 2 คน คือ เก่งไกรวิทย์ ( พิธีกรภาคภาษาไทย ) และ กิ๊กซี่ ชนิดาภา ( พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ) ด้วยแนวคิดอยากให้ธุรกิจทุกประเภทที่มาออก­รายการมี ” อาวุธ ” ในการแนะนำสินค้าและบริการที่มีความสะดวกใ­นการให้ข้อมูลลูกค้า ขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง และ อนุญาตให้ใช้ คลิปส์รายการที่ออกอากาศย้อนหลังเพื่อประช­าสัมพันธ์ธุรกิจได้อย่างเต็มที่